Yapay Zeka Hakkında Bilmemiz Gereken 10 Madde

Yapay Zeka Hakkında

Modern bilişim teknolojisinin ortaya çıkışından itibaren insan gibi düşünebilen ve verilen komutları zeki canlıların yaptıklarına benzer şekilde yapabilen bilgisayarlar üzerine çalışılıyor. Bu süreçte düşünce yetisi ve karar verme mekanizmasını mekanik bir sürece dönüştürme çabası olan ve Türkçeye yapay zekâ olarak çevrilen Artificial Intellgience (AI) teknolojisinin de temelleri atılmış ve onu oluşturan algoritmalar büyümüştür.

Bir dönemin bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz ve günümüzde oldukça fazla kullanılan AI hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledik.

  1. AI’nin İzlerini Tarihin Derinliklerinde Bulmak Mümkün

AI ile benzerlik gösteren machine-man fikirleri Yunan mitlerinde, Orta Çağ hikayelerinde ve insanınki gibi düşünce ve duygulara sahip olduğuna inanılan heykellere tapan topluluklarda da bulunuyordu

  1. Alan Turing Etkisi

Alan Turing makineler düşünebilir mi sorusuna cevap bulmak için bir makale kaleme aldı ve Turing Testi diye bilinen ImitationGame’den bahsetti. Testte iki oyuncunun cinsiyetini tahmin etmeye çalışan bir bilgisayar vardı.

  1. Resmi AI Araştırmaları

Araştırmalar, 1956 yılında yapılan Dartmouth Konferansı’nda John McCarthy tarafından yapay zekâ kavramının kullanılmasıyla başladı.

  1. Doğal Dil İşleme (NLP)

AI’nın ana hedeflerinden biri, insanların konuştuğu doğal dillerdeki ses ve kelimelerin bilgisayar tarafından algılanması, çözümlenmesi ve iletişim kurulmasının sağlanmasıdır.

  1. Makine Öğrenmesi ile AI Arasındaki Fark

Makine öğrenmesi ve yapay zekâ çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılsa da aynı şey değildir. Makine öğrenmesi yapay zekanın bir uygulaması olup makinelere verilere ulaşma imkânı ve öğrenme yeteneği verir.

  1. Otonom Araçlar 

Son yıllarda taşımacılık alanındaki en büyük ilerlemelerden biri de robot veya sürücüsüz araba diye bilinen çevresini algılayıp hareket eden ve kendini yönlendirebilen araçlardır. Bu araçların ortaya çıkmasını sağlayan etken is AI yani yapay zekadır.

  1. Büyük Şirketler ve Yatırımcılar AI Şirketlerine Fon Sağlıyor

Sağlık alanından otonom araçlara kadar birçok alanda yapay zekanın geleceğini öngörüp yapay zekâ uygulamaları geliştiren şirketlere yatırım yapan büyük şirketlerin sayısı her geçen gün hızla artıyor.

  1. Yapay Zekaya Sahip Robotlar Geliştiriliyor

Çevrelerini anlayabilen ve aralarında bilgi aktarımı yapabilen yapay zekaya sahip robotlar üretiliyor. MIT tarafından yapılan Kismet adlı robot sesleri tanıyabiliyor, çevresini tarayabiliyor, ses çıkarabiliyor ve sevinip üzüldüğü zaman bunu yüzü sayesinde fiziksel olarak da gösterebiliyor.

  1. AI ile Birlikte Gelişen Teknolojiler

Sanal asistanlar, artırılmış gerçeklik ve akıllı teknolojilerin yapay zekâ ile birlikte kullanımı geleceğin şekillenmesini sağlıyor.

  1. AI Hakkında Farklı Fikirler

Büyük şirketlerin yatırımları ve üniversitelerin yoğun çalışmalarına karşı Stephen Hawking yapay zekanın insanlığının sonu olabileceğini ileri sürerken ElonMusk ve Bill Gates de olumsuz görüşlerde bulundular.