Covid-19 Salgınıyla Beklenen Değişimlere Blok Zinciri Teknolojisinin Etkileri

Covid-19 Salgını Blok Zinciri Teknolojisinin Etkileri

Covid-19 salgını yaşadığımız yüzyılın en önemli küresel sağlık felaketlerinden ve insanlığın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olarak kabul edilmektedir. Covid-19 salgını kısa sürede dünyanın tamamına yayıldı ve tüm ülkeler için sağlık, ekonomik, eğitim, ulaşım, çevresel ve sosyal zorluklar oluşturdu. Tüm ülkeler virüsün yayılmasını engellemek amacıyla önlemler aldı.


Virüs damlacık yoluyla bulaştığı için teması mümkün olduğunca azaltmak önemli hale geldi. Bu nedenle insanlar işlemlerini evden çıkmadan yürütmeye çalışmışlardır. Teknolojik alt yapı evden çıkmadan yürütülebilecek işlemlerin sınırlarını belirlemiştir. İnsanlar teknolojik imkanlar doğrultusunda çalışmalarını, alışverişlerini, görüşmelerini
dijital olarak sağlayabilmişlerdir. Teknolojik altyapı bu süreçte ülkelerin salgını yönetmesinde ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesinde önemli rol oynamıştır. Ülkeler teknolojik kabiliyetleri sayesinde vatandaşlarının salgın döneminde dijital olarak işlem yapabilmesine olanak vermiştir. Covid-19 salgını dünyada birçok sektör ve iş
modelini etkileyecektir.


Yeni teknolojilerin hayatımıza girme sürecini hızlandırması beklenmektedir. Blok zinciri potansiyel olarak bu yeni teknolojilerden biridir. Blok zinciri teknolojisi Covid-19 salgınının etkisi ile yeniden tasarlanacak dünyada birçok sektörü dönüştürme potansiyeline sahiptir. Yapılan çalışmada Covid-19 salgını ile dünyada yaşanacak değişimin etkisi ile geliştirilebilecek blok zinciri uygulamaları ve bu uygulamaların getireceği yeni iş modelleri incelenmiştir.
Kripto para, dijital kimlik, tedarik zinciri yönetimi, sağlık kayıtlarının yönetimi, enerji dağıtımı ve ticareti konuları salgının etkisi ile birlikte önemli hale gelecek muhtemel blok zinciri uygulamalarıdır.


Bu uygulamaların geliştirilmesi ülkelerin dijital dönüşüm çalışmalarını tamamlamasına katkı sağlayarak verimliliği artıracaktır. Bunun yanında teknolojik altyapının geliştirilmesi ile afet, salgın gibi ulusal güvenliği tehdit eden olağan dışı durumlarda ülkelerin süreci daha iyi yönetmesi sağlanabilecektir.