TRANSFORMATÖR FAN KONTROL PANOLARI

Transformatör Fan Kontrol Panoları

Trafodaki ana ısı üretim kaynağı bakır kaybıdır (I²R). Histerizis ve girdap akımları trafoda ısınmaya sebep olsa da bakır kaybı bu kayıplara göre çok yüksektir. Trafoda oluşan ısı doğru şekilde dağıtılmazsa, trafonun sıcaklığı sürekli olarak artacak, dolayısıyla da trafonun kağıt ve sıvı izolasyon ortamında hasara neden olacaktır. Elektrik güç transformatörlerinde, transformatör ısısının yayılma hızını arttırmak için harici soğutma sistemi kullanılır. Bu sistemlerde oluşabilecek arızalar tüm trafo sistemini etkiler ve sargıların yanmasına sebep olabilir. Transformatörler için farklı soğutma yöntemleri bulunmaktadır. Trafonun farklı boyutu, dizaynı ve kullanıldığı yer gibi değişen şartlara göre soğutma yöntemleri değişmektedir. Kuru tip trafolarda doğal havalı ve hava zorlamalı olmak üzere 2 tip soğutma yöntemi bulunmaktadır. Bunun yanında, yağlı trafolarda soğutma sistemi sayısı kuru tipe göre daha fazladır ve sistemler daha karmaşıktır.

Epm Otomasyon olarak; Kuru tip ve yağlı tip transformatörlerin  fan kontrol panolarını müşteri  talepleri doğrultusunda yapmaktayız.

Soğutma Sistemi Sembolleri

OOilYağ
A AirHava
WWaterSu
NNaturalDoğal
FForcedZorlamalı
ARA
+90 216 540 41 43